Zaduszki

Ten fragment trasy przypominał raczej wiosenne roztopy a nie jesieñ.

autor: Piotr Piłaciński
data: 2006-11-05
foto id: 004175
zdjęcie: 25 z 36
wyświetleń: 377