Rowerowy Wyjazd Majowy 5 '2004

Droga do Małych Swornychgaci wiodłą częściowo wzdłuż jeziora Karasiñskiego.

autor: Piotr Piłaciński
data: 2004-05-01
foto id: 000333
zdjęcie: 49 z 54
wyświetleń: 1600